HACI BEKTAŞ`I VELi

XIII. yy.da yetişmiş ünlü bir düşünür ve gönül adamıdır. Horasan'ın Nişabur kentinde doğmuştur. Annesi Hatem Hatun, babası Seyyit Ibrahim. Hacı Bektaş Veli'nin çeşitli kaynaklarda doşum ve ölüm tarihleri değişik gösterilir. Gelişi 1270-1280 yılları arasi, ölümü ise 1337 olarak, bazı kaynaklarda ise doğumu 1209. Akılcılığa ve bilime inanan Hacı Bektaş Veli dürüst kişiliğe sahiptir.

Hacı Bektaş Veli Kırşehir yöresindeki suluca Karahöyük'e (Hacimköy) yerleşmiş, Orta Anadolu'yu dolaştıktan insanın gelenek ve göreneklerini özümseyerek yeni bir bilim ve öğreti merkezi kurmuştur. Burada çok sayıda öğrenci de yetiştiren  Hacı Bektaş Veli Anadolu birliğinin sağlanmasına yardımcı olmuştur.  Ortaya koymuş olduğu birleştirici ve yükseltici öğreti her türlü bağnazlıktan uzak, çağa uyan ilkeler haline gelmiştir. Hacı Bektaş Veli ibadet ve günlük yaşamda kadını erkeğin yanına almıştır. Güzel sanatlara sevecenlikle bakmış. Hacı Bektaş Veli'nin hayatı ve ker "Velayetname" önemli bir eserdir.


 

Hacı Bektaş´ı Veli'den Altın Sözler

Ara Bul.
Arifler hem arıdır, hem arıtıcıdır.
Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayın.
Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.
Eğer insan isen, ölmezsin korkma.
Eline, diline, beline sahip ol.
Gerçek erenlerin izinden çıkma.
Gönül yarasına merhem olunuz.
Hakiki adem su kadar temiz ola.
Hasetlik eksiklikten gelir.
Her ne ararsan, kendinde ara.
Hiç bir milleti ve insanı ayıplamayınız.
Ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
Incinsende, incitme.
Insanın cemali, sözünün güzelliğidir.
Kadını okutun, kadini okumayan millet yükselemez.
Kendine güc geleni başkasına reva görme.
Kendi ayıbını görmek en karidir.
Kendini arıtamıyan başkasını arıtamaz.
Kuvvetini zavallıya değil, zalime kullan.
Marifet ehlinin ilk makamı edeptir.
Nebiler, Veliler insanlığa Hakkın hediyesidir.
Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme.
Sakın ol, kimsenin gönlünü yıkma.
 

Anasayfa

Genç Aleviler Harekatı